Založ si blog

Ďalší zaujímavý „Sponzor“ – zamestnávateľ Daniela Lipšica?

Dňa 1.4.2013 priniesla www.hnonline.sk správu o tom, že predseda politickej strany Nová väčšina (Daniel Lipšic) si za cca. „pol roka práce vo viedenskej pobočke americkej neziskovky Alliance Defending Freedom (ADF) zarobil na právnom poradenstve a službách 78 000 EUR“. Presne išlo o 78 356,94 EUR. Celkom pekný štartovací kapitál najprv pre občianske združenie Sen pre Slovensko, a neskôr pre politickú stranu NOVA so všemožnými ďalšími príponami.

 

Prvá faktúra bola vystavená dňa 3.mája 2013 vo výške cca. 4866 EUR. Je zaujímavé, že sa tak stalo v mesiaci, keď Lipšic oznámil svoj odchod z KDH a snívanie svojho „sna“. Podľa všetkého, však nejde o „slovenský“, ale „americký sen“. Následne v termíne 24 – 30.júna 2012 absolvoval Lipšic pobyt (predpokladám, že školiaci) v mestečku Fort Myers, štát Florida, USA. To, že pracuje pre ADF, Lipšic s poukázaním na to, že má vyštudovaný Harvard (ja len spresním, že vhodnejšie by bolo povedať, že má absolvovaný jeden rok na Harvarde – tzv. postgraduál), priznal v relácii Téma dňa (10.apríla 2013, http://www.ta3.com/clanok/1017791/opozicia-rokovala-d-lipsic-o-peniazoch.html).

 

Zatiaľ poslednou akciou, ktorú Lipšicovi hradila / hradí ADF, je účasť na konferencii v Ríme v termíne 27 – 29.júna, ktorú organizuje Dignitatis Humanae Institute.

 

Pozrime sa bližšie na organizáciu, ktorá nemá problém míňať financie na takého „právnika“, akým je Lipšic. Na právnika so spochybnenou advokátskou skúškou (viď relácia TA3, www.pavolklein.blogspot.sk).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Alliance Defending Freedom (ADF) je neziskovou konzervatívnou kresťanskou organizáciou zaregistrovanou v USA. Jej hlavnou náplňou činnosti je právne zastupovanie kresťanov v rámci súdnych procesov v prípade porušenia ich práva na slobodu voľby náboženstva. Formálne sú územím činnosti ADF USA. Avšak hranice ich neformálnej prítomnosti sú značne širšie. Predovšetkým to súvisí s tým, že ADF predstavuje praktickú implementáciu myšlienky kresťanského sionizmu, ktorý disponuje značným vplyvom na politický proces v USA.

—————————————————————————————————————————————–

 Neokonzervativizmus a jeho vplyv na politiku v USA

Počas druhej polovice 20.storočia v USA vznikla tzv. „ideológia neokonzervativizmu“, pritom pôvodne sa zrodila v rámci Demokratickej strany. Do začiatku 80.rokov však väčšina neokonzervátorov prešla do Republikánskej strany. V strane veľmi rýchlo získali popredné postavenie. A prejavilo sa to tým, že za Republikánsku stranu bol ako kandidát do prezidentských volieb v roku 1981 zvolený Ronald Reagan, ktorý bol prívržencom neokonzervatívnych názorov.

 

Kresťanskí sionisti a AIPAC

Tým, že Reagan zvíťazil v prezidentských voľbách, bolo neokonzervatívcom umožnené formovať zahraničnú politiku USA a prístup do Bieleho domu získali tzv. kresťanskí sionisti (v podobe protestantských kazateľov – Pat Robertson, Bill Graham a Jerry Falwell), ako aj predstavitelia proizraelského loby.

————————————————————————————-

Poznámka:

Kresťanský sionizmus – teologický názor časti kresťanov, ktorí tvrdia, že návrat židov do Izraela (a taktiež podpora Izraela) predstavuje realizáciu proroctva z Biblie.

Pat Robertson – americký náboženský a politický činiteľ, známy TV kazateľ. Zakladateľ jednej z najväčších TV spoločností CBN. Je prívržencom Republikánskej strany.

Bill Graham – americký náboženský a verejný činiteľ, kazateľ baptistickej cirkvi. Je členom najväčšieho baptistického hnutia na svete. Počas mnohých rokov je považovaný za duchovného poradcu Prezidentov USA.

Jerry Falwell – americký náboženský a politický činiteľ, známy TV kazateľ.

————————————————————————————-

Značným podielom na formovaní a realizácii zahraničnej politiky USA začal disponovať aj Americko-izraelský výbor pre verejné vzťahy (American Israel Public Affairs Committee, AIPAC). Cieľom výboru bolo ovplyvňovanie vedenia USA pre podporu Washingtonom izraelských záujmov. V roku 1983 Reagan aj vďaka nátlaku kresťanských sionistov a AIPAC vyhlásil Sovietsky zväz za „ríšu zla“. V určitej miere to bolo vyvolané tým, že kresťanskí sionisti a AIPAC mali za svoj cieľ repatriáciu židov do Izraela (aj zo ZSSR). Okrem toho, ZSSR bol partnerom viacerých arabských štátov, ktoré mali konfliktné vzťahy s Izraelom. V súčasnosti kresťanskí sionisti a AIPAC naďalej dokážu ovplyvňovať zahraničnú politiku USA.

 

Zakladatelia Alliance Defending Freedom

 

Alliance Defending Freedom (pôvodný názov Alliance Defense Fund) vznikla v roku 1994. Medzi jej zakladateľmi figurovalo 30 amerických kresťanských evanjelikov. Najväčšiu zásluhu na rozvoji ADF mali Bill Bright a James Dobson.

 

Bill Bright (1921 – 2003)

Bol známym kresťanským kazateľom, založil vplyvnú kresťanskú organizáciu Campus Crusade for Christ (http://www.campuscrusade.com/). Bol stúpencom Billiho Grahama, jedného z lídrov kresťanského sionizmu v USA.

 

James Dobson

V roku 1977 založil neziskovú organizáciu Focus on the Family (http://www.focusonthefamily.com/). Daná štruktúra sa špecializuje na podpore rodinných hodnôt. V roku 2009 Dobson odovzdal riadenie tejto organizácie práve do rúk ADF. V súčasnosti patrí medzi najvplyvnejších evanjelikov a lídrov kresťanských sionistov v USA.

Napríklad George Bush ml. (aktívny stúpenec kresťanského sionizmu) požíval značnú podporu Dobsona a ADF počas volebných kampaní v rokoch 2000 a 2004. V tom čase Dobson vo svojich vystúpeniach aktívne podporoval Busha, čo poslednému umožnilo zabezpečiť si podporu voličov v tzv. „biblickom páse“ (neformálny názov zoznamu regiónov, kde prevažujú protestanti – evanjelici).

V roku 2009 Dobson podpísal tzv. „Manhattanskú deklaráciu: výzva na kresťanské uvedomenie“ (The Manhattan Declaration: A Call of Christian Conscience), ktorá vyvolala značný ohlas v USA a stala sa faktickým programovým dokumentom pre ADF. Daná deklarácia vyzýva predstaviteľov všetkých kresťanských náboženstiev chrániť základné hodnoty kresťanského života (odmietanie interrupcií, tradičné spolužitie muža a ženy, sloboda voľby náboženstva, boj proti homosexualite).

Za zmienku stojí, že deklarácia vyzývala na odmietnutie plnenia štátnych zákonov ak protirečia vyššie spomínaným princípom.  

 

Sponzori ADF

 

ADF disponuje troma hlavnými sponzormi pre financovanie svojej činnosti. Hlavnými sponzormi sú The Covenant Foundation, The Bolthouse Foundation a The Edgar and Elsa Prince Foundation.

 

The Covenant Foundation

Predstavuje záujmy texaského podnikateľa Jamesa Leiningera. Ten je známy svojimi konzervatívnymi kresťanskými názormi. Je zakladateľom medicínsko-technologickej spoločnosti Kinetic Concepts. Je sponzorom Republikánskej strany, financoval volebnú kampaň Georga Busha ml. . Má vynikajúce vzťahy aj so súčasným gubernátorom Texasu Rickom Perry. Leininger je známym kresťanským aktivistom.

 

The Bolthouse Foundation

Zaoberá sa financovaním / poskytovaním grantov organizáciám, ktoré propagujú Evanjelium. Organizáciu financuje Wiliam J. Bolthouse, zakladateľ a exmajiteľ veľkej spoločnosti Bolthouse Farms zaoberajúcej sa výrobou džúsov a poľnohospodárskej produkcie.

Nadácia, ako aj jej sponzor je známa svojou antihomosexuálnou orientáciou.     

 

The Edgar and Elsa Prince Foundation

Nadácia predstavuje záujmy známych amerických rodín Prince a DeVos. Najznámejší z rodiny Princeových je v súčasnosti Erik Prince, je známy tým, že je zakladateľom americkej súkromnej vojenskej spoločnosti Academi (predtým Blackwater). Viac k firme viď neskôr.

Sestra Erika Princea (Betsy) je manželkou D. DeVosa. D. DeVos je synom amerického miliardára Richarda DeVosa. Ten je majiteľom spoločnosti Amway. Obidve rodiny aktívne podporujú Republikánsku stranu.

 

 

Kádre ADF

 

Kádrovú základňu pre činnosť ADF predstavujú dve organizácie – Patrick Henry College Calvin College.

 

Patrick Henry College

Toto zariadenie je priamo prepojené s Jamesom Leiningerom, ktorý je jeho sponzorom. Zariadenie vzniklo za účasti The Home School Legal Defense Association (HSLDA). HSLDA predstavuje neziskovú organizáciu, ktorá vznikla s cieľom právnej ochrany práv rodičov pri výchove svojich detí v súlade s kresťanskými normami.

Zakladateľom HSLDA je Michael Farris, špecialista na ústavné právo, stúpenec Republikánskej strany tesne prepojený s kresťanskými sionistami P. Robertsonom a J. Falwellom. Práve za ich podpory založil Farris dané zariadenie.

Politickým „kurátorom“ zariadenia je známy republikánsky politik John Ashcroft. Ten pôsobil ako Generálny prokurátor USA v rokoch 2001 – 2005 za prezidenta G. Busha ml. .

 ————————————————————————————————————————————–

Poznámka:

J. Ashcroft v súčasnosti vedie spoločnosť The Ashcroft Group. Daná štruktúra sa zaoberá konzultovaním a lobovaním v sfére obranného priemyslu. Medzi klientov spoločnosti patrí aj Israel Aerospace Industries. Spoločnosť je zaregistrovaná v Izraeli, zaoberá sa výrobou leteckej techniky, vybavenia pre vesmírne satelity, komunikačné a spravodajské systémy.  

—————————————————————————————————————————————

 

Calvin College

Zariadenie vzniklo v roku 1876. Jeho sponzormi sú rodiny DeVos a Prince.

 

 

 

Vedenie ADF

Organizácia je riadená predstavenstvom, ktoré je tvorené 13 členmi.

 

Alan E. Sears – generálny riaditeľ ADF, člen Predstavenstva ADF

Pôsobí v ADF od roku 1994. Vyštudoval Louis D. Brandeis School of Law, ktorá pôsobí v rámci Louisvilskej univerzity. Taktiež študoval na Standfordskej univerzite a na Harvarde.

Čo sa týka politiky, má obzvlášť blízko k Donaldovi Hodelovi. Hodel v období 1985 – 1989 (Ronald Reagan) pôsobil ako minister vnútra. Pod jeho vedením pracoval v rezorte vnútra. Taktiež má Sears blízko k Wiliamovi Smithovi (generálny prokurátor 1981 – 1985).

Pritom Smith je „kreatúrou“ Jamesa Dobsona, jedného zo zakladateľov ADF. Dobson je tesne prepojený s Hodelom. Hodel v období 2003 – 2005 viedol organizáciu Focus on the Family, ktorú založil Dobson.

Hovoriac o mediálnom priestore, Sears je tesne prepojený s internetovým portálom Townhall.com. Daný portál predstavuje niečo ako informačný priestor pre konzervatívnych politikov. Daný portál patrí spoločnosti Salem Communications, ktorá sa špecializuje na poskytovaní mediálneho obsahu kresťanského smerovania.

Salem Communications patrí Stuartovi W. Eppersonovi, ktorý je členom Rady pre národnú politiku (The Council for National Policy). Daná štruktúra spája konzervatívne naladených politikov.

V prípade Rady pre národnú politiku ide o uzavretú štruktúru, kam sa dá dostať len na pozvanie. Jej členmi sú nasledovné osoby: Erik Prince (Blackwater a jeden zo sponzorov ADF), John Ashcroft (bývalý generálny prokurátor USA a politický kurátor Patrick Henry College), J. Falwell (vplyvný pastor, spoluzakladal Patrick Henry College), John Kirk Singlaub (jeden zo zakladateľov CIA), … .     

 

Chapman B. Cox – predseda Predstavenstva ADF

Cox je jednou z kľúčových postáv v ADF. Medzi jeho kompetencie patrí formovanie stratégie ADF, ako aj reprezentatívne funkcie.

Cox disponuje širokou škálou kontaktov v rámci vládnych a straníckych štruktúr USA. Súvisí to s tým, že Cox pôsobil v Reaganovej administratíve, konkrétne bol poradcom Hlavného veliteľa vojenského námorníctva, ako aj hlavným právnym konzultantom Pentagonu.

Neskôr Cox pracoval ako viceprezident v Lockheed Martin Corporation. Daná štruktúra je jedným z najväčších partnerov Pentagonu v sfére leteckej výroby, a taktiež aj CIA v sfére zberu a spracovania informácií. Daná spoločnosť je tesne prepojená s Republikánskou stranou.

 

Edward Christie, Jr. – pokladník ADF, člen Predstavenstva ADF

Ide o človeka blízkeho ku Coxovi. V minulosti spoločne pracovali v United Service Organizations, ide o organizáciu ( s náboženským pozadím), ktorej pracovnou náplňou je organizácia voľného času príslušníkov Ozbrojených síl USA.

Za poznámku stojí ten fakt, že United Service Organizations existuje vďaka „darom“, ktoré prichádzajú aj zo zahraničia. Aktívnymi sponzormi tejto organizácie sú štruktúry a fyzické osoby prepojené na Izrael. Vysvetľuje sa to prítomnosťou armády USA v Afganistane a Iraku.

 

Mark Maddoux – tajomník ADF, člen Predstavenstva ADF

Je zakladateľom The USA Radio Network, jednej z najväčších rádiostaníc USA.

 

Terry Schlossberg – členka Predstavenstva ADF

Zaoberá sa ideológiou v rámci činnosti ADF. Súvisí to s tým, že dlhé roky pracovala v Inštitúte pre náboženstvo a demokraciu, ktorý je „motorom“ pre kresťanské politické myslenie v USA a ideologickou základňou pre republikánsku stranu.

Je potrebné uviesť, že politickým kurátorom daného inštitútu bola Jeane Kirkpatrick. V minulosti (administratíva Reagana) pôsobila predstaviteľ USA pri OSN, taktiež bola členkou Prezidentskej rady pre zahraničnú rozviedku (Presidents Foreign Intelligence Advisory Board).

 

Charles W. Pickering – člen Predstavenstva ADF

Jeden z najvplyvnejších ľudí v ADF. Súvisí to s jeho profesionálnym štatútom a obšírnymi politickými kontaktmi. Zaujíma post Vyššieho radcu právnickej firmy Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz PC. Ide o jednu z najvplyvnejších právnických firiem v USA. Je tesne prepojená s predstaviteľmi Republikánskej strany. Právnici tejto firmy poskytovali servis prezidentskej administratíve v čase pôsobenia G. Busha ml. .

Čo sa týka samotného Pickeringa, mal blízko k administratíve Busha st., a neskôr aj jeho syn.    

 

Alfonso Aguilar – člen Predstavenstva ADF

Je výkonným riaditeľom neziskovej organizácie The Latino Partnership for Conservative Principles. Daná štruktúra spadá pod The American Principles Project. The American Principles Project je neziskovou organizáciou zaregistrovanou vo Washingtone s cieľom šírenia konzervatívnych záujmov a princípov politiky USA za hranicami. Táto štruktúra je tesne prepojená s Republikánskou stranou.

 

Roger Brooks – člen Predstavenstva ADF

Brooks je partnerom jednej z najstarších a najznámejších právnických firiem v USA – Cravath, Swaine & Moore LLP.

 

Marjorie Dannenfelser – člen Predstavenstva ADF

Je dôležitou osobou vo vedení ADF. Je to následok toho, že daná osoba zastáva post predsedu predstavenstva The Susan B. Anthony List. Ide o jednu z hlavných feministických štruktúr v USA. Je aktívnou prívrženkyňou Republikánskej strany.

Má blízko k Jane Abraham, ktorá je podpredsedom Republikánskej strany v štáte Michigan. Jej manžel bol ministrom pre energetiku USA v období 2001 – 2004 (G. Bush ml.). Taktiež má blízko k Sarah Louise Palin, ktorá kandidovala za Republikánsku stranu v prezidentských voľbách v roku 2008 ako „dvojka“.

 

Nathan Estruth – predseda Predstavenstva ADF

Je viceprezidentom Procter & Gamble FutureWorks.     

 

Tom Minnery – člen Predstavenstva ADF

 

Je prvým viceprezidentom organizácie Focus on the Family. Daná štruktúra patrí jednému zo zakladateľov ADF Jamesovi Dobsonovi.

 

Dale Nabb – člen Predstavenstva ADF

 

Dlho pracoval vo farmaceutickej spoločnosti SmithKline, ktorá je preslávená svojimi škandálmi.

 

John Rogers – člen Predstavenstva ADF

 

Pochádza z organizácie Campus Crusade for Christ, ktorú založil B. Bright – jeden zo zakladateľov ADF. V súčasnosti Rogers riadi vyššie uvedenú organizáciu.

 

 

Kľúčové témy

 

Sloboda vierovyznania a nezávislosť cirkvi od štátu

 

Tieto dve témy predstavujú kľúčové pozície činnosti ADF. Je to plne opodstatnené a podložené nasledovnými faktami. Po prvé, USA vznikli ako slobodný štát z pohľadu voľby náboženstva. Preto medzi prvými presťahovalcami figurovali náboženskí „utečenci“, napr. WASP (White Anglo-Saxon Protestant).

 

V USA získali slobodu vierovyznania a nezávislosť cirkvi od štátu. Ideológia Demokratickej strany však viedla / vedie k tomu, že v rámci rozširovania občianskych slobôd a práv prebiehal opačný proces popierania slobôd súvisiacich s vierovyznaním. V rámci tohto procesu ako hlavný verejný protivník ADF vystupuje Americká únia pre ochranu občianskych slobôd (American Civil Liberties Union – ACLU) – nezisková, mimovládna organizácia, ktorá ako svoj cieľ deklaruje „obhajobu a ochranu súkromných práv a slobôd garantovaných každému človeku v USA Ústavou a zákonmi“.

 

 

Sloboda vierovyznania v študijných zariadeniach

 

Tu predstavuje principiálny moment to, že ADF trvá na hájení práva rodičov samostatne voliť vzdelávací model pre vlastné deti. Miešanie sa do tohto procesu (aj pokiaľ ide o štátne štruktúry) predstavuje útok na osobné práva.

 

 

Boj proti potratom

 

Hlavnou kurátorkou tejto témy je M. Dannenfelser, ktorá je členkou predstavenstva ADF.

 

 

Podpora rodinných hodnôt

 

V tomto kontexte pokladá ADF za najväčšie ohrozenie rozvoj a propagandu homosexuality. Tento jav podľa organizácie najviac ohrozuje rodinné hodnoty.

V tejto oblasti sa najviac ADF angažuje v Kalifornii. V tomto americkom štáte sú od roku 2004 umožnené homosexuálne sobáše. ADF neraz žiadala zákaz tohto.

 

 

Ovplyvňovanie politických procesov

 

Ako už bolo uvedené vyššie, James Dobson sa aktívne angažuje v politických procesoch, keď podporuje Republikánsku stranu USA. Podstatnú pozornosť si však zasluhuje aj činnosť organizácie, ktorá oficiálne nie je podriadená ADF, ale je riadená osobami z predstavenstva ADF. Ide o organizáciu Campus Crusade for Christ (ďalej ako „Cru“).

 

Campus Crusade for Christ

V roku 1951 B. Bright za využitia vlastných finančných prostriedkov založil neziskovú kresťanskú organizáciu (Cru). Vznikla na báze Kalifornskej univerzity s cieľom nápomoci procesu evanjelizácie študentov.

V súčasnosti ide o jednu z najväčších kresťanských organizácii USA, ktorá zahŕňa vyše 25 000 misionárov a 225 000 dobrovoľníkov vo viac než 190 krajinách. Centrála sídli na Floride (Orlando). V Európe Cru predstavujú dve štruktúry – „Agare Europe“ (na území EÚ) a „New Life“ (pôsobí v krajinách bývalého ZSSR a v prvom rade v Rusku).

Okrem toho Cru disponuje svojou pobočkou aj vo Washingtone. Činnosť danej pobočky je nasmerovaná na spoluprácu s predstaviteľmi orgánov federálnej moci USA, vrátane príslušníkov Pentagonu. Táto činnosť vyvolala negatívne ohlasy v amerických médiách.

Napríklad, konkrétny materiál k tejto veci zverejnili noviny The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/05/AR2007010501755.html). Zdôrazňovalo sa tu, že miešanie sa náboženských organizácií do činnosti armády môže mať veľmi negatívne následky.   

 

 

 

 Kľúčový sponzor ADF – Nadácia Edgara a Elsy Princeových

(Edgar & Elsa Prince Foundation)

 

Edgar Prince bol magnátom, ktorý vlastnil podniky na výrobu automobilových dielov (Prince Automotive). Spoločne s Jamesonom Dobsonom (zakladateľ ADF) sa podieľal na vzniku Family Research Council a bol až do svojej smrti členom predstavenstva, ktorá patrila medzi najvplyvnejšie skupiny v rámci administratívy Georga W. Busha. Po jeho smrti v roku 1995 na čele nadácie stála jeho manželka Elsa Princeová a ich deti (viď nižšie). V období 2003 – 2006 poskytla nadácia organizácii Family Research Council 670 000 USD a organizácii Focus on the Family (opäť zakladateľ Dobson) – 531 000 USD (http://www.salon.com/2007/10/02/blackwater_bush/).

 

Edgar a Elsa Princeoví boli a ich deti naďalej sú prepojení s Radou pre národnú politiku (Council for National Policy). Daná štruktúra spája konzervatívne naladených politikov, podnikateľov, kazateľov, … . Členmi rady boli / sú napríklad Dick Cheney, Donald Rumsfeld a Paul Bremer (riadil americkú administratívu v okupovanom Iraku). Rada získala od nadácie v období 2003 – 2006 80 000 USD.

 

Syn – Erik Prince – v súčasnosti viceprezident nadácie. Erik Prince len do roku 2007 prispel na volebné kampane Republikánov (aj s prvou a neskôr aj s druhou manželkou) vo výške 300 000 USD.

V súčasnosti nadáciu riadia deti Edgara a Elzy – Emily, Wierda, Betsy DeVos a Erik Prince (viceprezident). Nasledujúce informácie pochádzajú z rokov 2009 – 2011 (http://griid.org/2013/03/24/foundation-profile-edgar-elsa-prince-foundation/).

 

Najviac financií za obdobie 2009 – 2011 získali Family Research Council (1 753 850 USD), Focus on Family (1 347 000 USD) a Haggai Institute (1 400 000 USD). Organizáciu Focus on the Family zakladal jeden zo zakladateľov ADF James Dobson (podporovateľ Republikánskej strany), v súčasnosti organizáciu riadia osoby z ADF. Taktiež organizáciu Family Research Council založil v roku 1981 James Dobson.

Medzi ďalšími štruktúrami, ktoré získali financovanie z nadácie, sú: The American Family Association (20 000 USD), The Dove Foundation (20 000 USD) a The American Alliance of Jews and Christians (10 000 USD).

Nadácia taktiež financuje také hnutia ako Center for Military Readiness a Council for National Policy.

Za rok 2006 Nadácia rozdala vo forme grantov takmer 8 mil. USD exkluzívne konzervatívnym hnutiam – ako napríklad Family Research Council (510 000 USD), Alliance Defense Fund (pôvodný názov ADF, 1 000 000 USD) a 1 mil. USD pre Christian Calvin College v Michigane (http://www.rightweb.irc-online.org/profile/Prince_Erik#_edn32).

 

 

Erik Dean Prince

Narodený 6. júna 1969 v Hollande (Michigan). Absolvoval Holland Christian High School. Bol prijatý na Námornú akadémiu USA, zkade po troch semestroch odišiel. V roku 1992 získal bakalársky titul v ekonomike na Hillsdale College. V roku 1990 absolvoval stáž v Bielom dome (George H.W. Bush), pokračoval u kalifornského kongresmana Dana Rohrabachera.

Po absolvovaní Hillsdale College sa stal dôstojníkom vo vojenskom námorníctve USA. Bol členom špeciálnych jednotiek Navy SEAL, a v rámci pôsobenia v SEAL Team 8 sa zúčastnil operácií na Haiti, Strednom východe a na Balkáne. V roku 1995 (smrť otca) ukončil pôsobenie v armáde. Jeho matka po smrti otca predala Prince Corporaration za 1,3 mld. USD spoločnosti Johnson Controls. Erik Prince sa presťahoval na pobrežie Virgínie a založil v roku 1997 spoločnosť Blackwater Worldwide.

Od roku 1997 táto spoločnosť získala zákazky od amerických štátnych orgánov v celkovej výške 1, 6 mld. USD (http://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Prince#CITEREFPelton2006). Pritom toto číslo zahŕňa len neutajované zákazky. Zákazky, ktoré spadajú pod režim utajenia zatiaľ zverejnené neboli.

Od roku 2001americká tajná služba CIA priklepla danej spoločnosti utajované zákazky v celkovej hodnote 600 mil. USD (http://dealbook.nytimes.com/2010/12/16/blackwater-founder-in-deal-to-sell-company/). Taktiež Prince verejne priznal, že si CIA mala najímať zamestnancov jeho spoločnosti za účelom fyzickej likvidácie teroristov. Taktiež práve Blackwater mala v mene CIA uzavrieť s vládou Uzbekistanu zmluvu o prenájme väzenia pre teroristov (http://rt.com/usa/blackwater-cia-extension-prince-273/).  

V roku 2009 Prince odstúpil z postu CEO a do roku 2010 pôsobil ako predseda predstavenstva.          

V januári 2011 Associated Press zverejnila, že Prince sa podieľa na výcviku Somálskych vojakov pre protipirátske operácie v Adenskom zálive. Taktiež pôsobí ako poradca čínskych investorov v Afrike.

V rámci Blackwater (neskôr XE Services) pôsobili viacerí bývalí vysokopostavení štátni úradníci. Napríklad, Cofer Black (2002 – 2004 – koordinátor ministerstva zahraničia USA pre boj proti terorizmu, 2006 – 2008 – riaditeľ Kontrateroristického centra CIA).

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

A mnohí z čitateľov sa spýtajú, „čo tým vlastne chcel básnik povedať?“ No predovšetkým to, že stojí za zamyslenie, že len čo sa Lipšic rozhodne opustiť KDH a založiť si vlastnú stranu (respektíve snívať svoj letný sen v roku 2012), dostane ponuku od organizácie, o ktorej prepojenosti s Republikánskou stranou USA nie je možné pochybovať.

Čo, až teraz v USA pochopili, aký je Lipšic „vynikajúci právnik“? Alebo až teraz o ňom niečo počuli? Ale nie, Lipšic sa s vplyvnými osobami amerických konzervatívcov pozná už dlhšie.

Napríklad taký John Ashcroft. V rokoch 2001 – 2005 generálny prokurátor USA. Poradca spoločnosti BLACKWATER. S ním sa Lipšic pozná už od roku 2006. Tí, ktorí neveria, nech si zadajú nasledovné linky:

http://aclj.org/general-john-ashcroft-daniel-lipsic-pam-sekulow-jay-sekulow-hans-christian-kr%C3%BCger

http://aclj.org/daniel-lipsic-and-general-john-ashcroft-discuss-matters-at-eclj-headquarters

Toto sú linky, na ktorých sa pôvodne mali nachádzať fotky. Tie však boli stiahnuté mimo. V každom prípade sa tam nachádza popis spomínaných fotiek.

 

Nech si čitatelia spomenú na životopis Lipšica. Najprv štipendiá cez Nadáciu Konrada Adenauera, niekoľko pobytov v USA. Nie, nezávidím mu. „Fandím“ mu. Myslím si, že ide o VYVOLENÉHO. V rámci istých konzervatívnych kruhov v USA.

Jedna vec mi nesedí. Vedia vôbec tí, ktorí Lipšica financujú / platia o tom, že Lipšicovu stranu financuje človek, ktorý v minulosti kryl zneužívanie neplnoletých? (http://www.lipsic.net/kniha-a-financovanie-nova.html)? Vedia o tom, že Lipšic prijíma k sebe do strany osoby, ktoré nemajú problém s vecami, proti ktorým Lipšica platiaca organizácia tak bojuje? No asi nie, lebo financovanie by vyschlo. Alebo možno o tom aj vedia. Ale majú na veci podobný názor ako Lipšic: „účel svätí prostriedky“. A tým účelom je moc v štáte. Tak čí sen vlastne sníva Lipšic? Slovenský? Americký? Alebo …?

 

Adam Kemeny

Pobavme sa na reakciách Lipšica a jeho strany

07.07.2015

Začiatkom júna tohto roka si položil týždenník PLUS 7 dní otázku či „Budú Matoviča zaujímať Lipšicovi igelitkoví darcovia?“. Bol z toho celkom zaujímavý článok, mnohé veci z toho som spomínal už dávno predtým v svojich blogoch. Ešte viac ma zaujala reakcia politickej strany NOVA na daný článok. Už len ten názov ma pobavil „Penťácke fikcie v PLUS 7 [...]

Ako sa robí z blogera „zločinec“

03.02.2015

Tento článok bude o pokuse o moju diskreditáciu. Predpokladám však, že sa táto téma môže týkať viacerých „nepohodlných“ blogerov. Berte to, čitatelia, ako výstrahu, pokiaľ sa rozhodnete písať pravdu o tých, ktorí sa už za života pasujú „za svätých“. Zo mňa sa Daniel Lipšic, Gábor Grendel, Milan Krajniak v snahe o „vyvrátenie“ obsahu mojich článkov [...]

Má „Posledný križiak“ morálne právo moralizovať? Časť 1

21.01.2015

V tomto článku popíšem časť podnikateľskej praxe Milana Krajniaka („Posledný križiak“), bývalého popredného člena strany NOVA a „pravej ruky“ Daniela Lipšica. Všetky fakty sú pomerne ľahko overiteľné prostredníctvom internetu. Materská spoločnosť V roku 1995 Milan Krajniak a Peter Bleha v pomere 50:50 založili spoločnosť PARKER & YOUNG [...]

Níl, JUba, Južný Sudán

Sudán, Egypt a Etiópia obnovili rokovania v spore o výstavbu priehrady na Níle

03.07.2020 22:20

Predošlé kolo rokovaní sa skončilo neúspechom pre neschopnosť zúčastnených krajín dosiahnuť kompromis.

Robert Fico

Fico: Nie je dôvod, aby bol Kičura vo väzbe. Má tam byť sudca Sklenka

03.07.2020 18:18

Neexistuje dôvod na to, aby bol bývalý predseda Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura vo väzbe. Tvrdí to predseda Smeru-SD Robert Fico.

Česko / Praha / maršal / Ivan Konev /

Moskva žiada OBSE preveriť, ako Česi plnia záväzky v boji proti nacizmu

03.07.2020 17:56

Rusko vyzýva Česko, aby dodržiavalo medzinárodné záväzky v boji proti neonacizmu, a apelovalo aj na OBSE.

pocasie-4-7-2020

Prichádza tretia vlna Medardovej kvapky. Príde aj k vám?

03.07.2020 17:00

Po druhej vlne Medardovej kvapky prichádza tretia. Potvrdia sa v tomto roku pranostiky alebo to bude na Slovensku vyzerať úplne inak?