Založ si blog

Lipšicove „podvodnícke“ prieskumy

Včera vyšiel nový prieskum od agentúry MVK, podľa ktorého by sa NOVA dostala do parlamentu s podporou 9,5 % voličov. Smiešne. Smiešne a smutné zároveň. Podľa mňa je to blbosť, ale nemám dôkazy, aby som tvrdil, že je to vymyslené. Niektorí ľudia vo svojich blogoch však otvorene píšu, že prieskum bol kúpený atď. . Možno áno a možno nie.

 

Viem sa obrátiť iba na históriu. Myslím, že v septembri 2012 prišla s podobným výsledkom pre politické hnutie Daniela Lipšica aj „neznáma“ agentúra ABAKIS (vlastne nie, ten výsledok bol presne 10,53 %). Takže ak v prieskume MVK získala NOVA len 9,5 %, tak by asi v strane byť spokojní nemali, keďže im „preferencie klesajú“. Dosť bolo srandy poďme k faktom.

 

Tento prieskum spochybnil denník Plus jeden deň (http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/lipsicovej-nove-hra-do-karat-podozrivy-prieskum-pomohli-mu-kamarati.html) a následne sa tejto téme venoval aj bloger Pavol Klein (http://www.pavolklein.blogspot.sk/2012/10/realisticky-volebny-prieskum-novej.html). Hlavný problém podľa obidvoch článkov predstavovalo to, že v spoločnosti figurovali osoby blízko späté s Milanom Krajniakom, (Ladislav Šutý a Ladislav Farka), ktorý sa aktívne podieľal a podieľa na chode strany NOVA. Nejdem opakovať z týchto článkov, akurát len chcem citovať z článku v Plus jeden deň: „Konateľ agentúry ABAKIS Peter Šrutek potvrdil, že Šutý a Farka boli ich konateľmi. „Áno, bolo krátke obdobie, kedy boli spoločníkmi v agentúre, ale nie sú“, povedal nám.“ Peter Šrutek teda poprel, že by agentúra ABAKIS v tom čase niečo mala spoločné s osobami Šutý a Farka (viď Krajniak).

 

Ja tvrdím, že Šrutek klamal. Viem, že Ladislav Farka mal v tom čase (apríl – september 2012) podľa istého bývalého zamestnanca agentúry stále niečo spoločné s ABAKISom. Pritom ten istý Farka bol v období jar – leto 2012 súčasťou Lipšicovho tímu  a angažoval sa na vzniku vtedy budúceho politického projektu Daniela Lipšica spoločne s Milanom Krajniakom, Borisom Ažaltovičom, Marcelom Klimekom, Jánom Lazarom, Andreou Krajniakovou, Vladimírom Pčolinským, Gáborom Grendelom, Janou Žitňanskou, Robertom Žitňanským, a pokiaľ viem, tak na začiatku aj s Radovanom Procházkom. A hádam nám nikto nechce rozprávať, že ten prieskum agentúry ABAKIS bol OK. Ja by som sa skôr čudoval, ak by skutočne prebehol. Čiže nebolo by to prvý krát, čo mal Lipšic „rozrobené“ s prieskumami.

 

Čo sa týka prieskumov, chcel by som spomenúť ešte jednu epizódu z Lipšicovho politického života, ku ktorej sa nerád vracia. Najprv ale citát:

„Chceme, aby na Slovensku mali navrch slušní a poctiví ľudia. Budeme podporovať takých ľudí, ktorých čestnosť, pracovitosť, férovosť a súcit môžu nám všetkým slúžiť za vzor. O takýchto ľudí sa chceme oprieť. Štát má chrániť slušných ľudí proti arogancii silných a bezohľadných.“

zdroj: www.nova.sk (oficiálny web strany Nová väčšina)

 

Tento text nájdete na webe politickej strany Nová väčšina. Kliknete na sekciu „Náš program“ a ďalej sa posuniete na sekciu „Nová morálka.“

 

Líder Novej väčšiny Daniel Lipšic sa neustále snaží verejnosť presvedčiť o tom, že je morálne čistý politik. Na mojom FB (https://www.facebook.com/adam.kemeny.16?ref=tn_tnmn) sa nachádza dokument, ktorý uvádza, že Daniel Lipšic v roku 2005 v pozícii Ministra spravodlivosti SR, zneužil právomoci verejného činiteľa a dopustil sa spáchania trestného činu podľa §158 Trestného zákona. Ďalej sa v tom istom čase dopustil trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, podľa §128a Trestného zákona.

Toto oznámenie bolo podané na Generálnu prokuratúru SR, dňa 20. októbra 2006 pod číslom 16356/2006 – 30. Oznamovateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR v zastúpení Vedúcim služobného úradu JUDr. Mariánom Ševčíkom CSc.

 

O čo ide?

Daniel Lipšic ako Minister spravodlivosti SR v roku 2005, zneužil peniaze daňových poplatníkov (2 390 000, -Sk), na zaplatenie prieskumu verejnej mienky vzťahujúcemu sa na jeho osobu!

 

Ako k tomu došlo?

Ministerstvo spravodlivosti SR  uzavrelo Zmluvu o dielo 10.marca 2005 a 24. novembra 2005 s českou firmou TAKT – poradentství a konzultace s.r.o. so sídlom Frenštát pod Radhoštěm. Predmet týchto zmlúv mal predstavovať záväzok zhotoviteľa, vyhotoviť prieskum verejnej mienky (kvantitatívny aj kvalitatívny), socio – psychologický prieskum postojov obyvateľov Slovenskej republiky k Ministerstvu spravodlivosti, súdnictvu a zboru väzenskej a justičnej stráže. Zmluva obsahovala ďalej záväzok, poskytnúť 20 hodín konzultácií ku každému samostatnému prieskumu verejnej mienky.

Objednávateľ (Ministerstvo spravodlivosti SR) sa zaviazal zaplatiť dohodnutú cenu za predmet plnenia v prípade Zmluvy z 10.3.2005 čiastku 430 000, -SK, v prípade Zmluvy z 24.11.2005 čiastku 2 940 000, -SK. Skutočne vyplatená finančná čiastka na základe týchto zmlúv bola 2 390 000, -Sk. (faktúry sú pod číslami: č.2005039, č.2005165, č.2006001)

Za čo ale v skutočnosti Ministerstvo spravodlivosti zaplatilo? Za prieskum postojov občanov k osobe  JUDr. Daniela Lipšica!

Respondenti odpovedali na otázky ako napr.

–          Ako vnímate pána ministra Daniela Lipšica?

–          Čo sa Vám na pánovi ministrovi nepáči?

–          S čím ste u pána ministra spokojní?

–          Viete členom ktorej politickej strany je pán Daniel Lipšic?

–          Vadí Vám, že je členom KDH?

–          Bolo by pre neho lepšie, keby nebol členom KDH?

–          Keď sa povie minister spravodlivosti Daniel Lipšic, čo si pod tým predstavíte?

Ďalej, predmetom prieskumov bolo hodnotenie dôležitých pojmov z problematiky vnímania osobnosti Daniela Lipšica. Zámer bol vyhodnotiť postoje občanov pri spojeniach:

 • Daniel Lipšic – Slovák
 • Daniel Lipšic – Európan
 • Daniel Lipšic – odborník
 • Daniel Lipšic – právnik
 • Daniel Lipšic – športovec
 • Daniel Lipšic – minister
 • Daniel Lipšic – Bratislavčan
 • Daniel Lipšic – člen vlády
 • Daniel Lipšic – obhajca
 • Daniel Lipšic – kresťan
 • Daniel Lipšic – politik

 

Je evidentné, že Daniel Lipšic zneužil svoje postavenie, keď ako Minister spravodlivosti, si prostredníctvom uvedených zmlúv nechal uskutočniť prieskum verejnej mienky vo vzťahu k svojej osobe. Verejné prostriedky využil na to, aby sebe zadovážil prospech!

 

V časti výsledkov socio – psychologického priekumu, samotný zhotoviteľ spoločnosť TAKT – poradentství a konzultace s.r.o. uvádza:

„V marci 2005 sme zrealizovali socio – psychologický prieskum postojov zameraný na zhodnotenie emočných postojov občanov Slovenskej republiky k problematike Ministerstva spravodlivosti a k ministrovi spravodlivosti Danielovi Lipšicovi. V novembri 2005 sme uskutočnili nadväzujúci prieskum postojov , zameraný na zhodnotenie emočných postojov občanov Slovenskej republiky k osobnosti Daniela Lipšica, k problematike jeho image. z výsledkov prieskumov vyplýva predovšetkým táto úloha. Zamerať sa na budovanie vzťahu s občanmi SR výberom vhodných tém, ktoré oslovia čo najširšie spektrum slovenských voličov a ich používanie v komunikácii, ktoré budú korešpondovať so súčasným emočným naladením občanov SR. Tieto závery slúžia ako podklad pre nastavenie komunikačnej stratégie s občanmi Slovenskej republiky, zmeny v následnej prezentácii ministra Daniela Lipšica.“

Navyše Ministerstvo spravodlivosti prijalo plnenie zákazky v rozpore s predmetom Zmluvy o dielo z 10.3.2005 a z 24.11.2005. Došlo tým aj k porušeniu zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Výsledné plnenie nebolo predmetom verejnej súťaže, na základe ktorej spoločnosť TAKT, vykonávala prieskumy verejnej mienky. Predpokladáme, že muselo prísť k novej dohode medzi ministerstvom a spoločnosťou TAKT – poradentství a konzultace s.r.o., na základe ktorej firma plnila odlišný predmet zmluvy a ministerstvo to prijalo  a zaplatilo 2 390 000, -Sk. To vyvoláva podozrenie na vznik nového zmluvného vzťahu bez riadne uskutočnenej verejnej súťaže. Je viac ako isté, že do zmeny predmetu zmluvy aktívne vstupoval samotný Lipšic, nakoľko sa jednalo o jeho záujmy.

To znamená, že podľa §128a Trestného zákona, ide o Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

 

V roku 2005 boli občania podvedení a oklamaní Ministrom spravodlivosti Danielom Lipšicom hneď dvakrát pri jednej jeho aktivite.

 1. 1. Podieľali sa na prieskume verejnej mienky v presvedčení, že ide o prieskum vo vzťahu k Ministerstvu spravodlivosti. V skutočnosti šlo o prieskum postojov k osobe Daniela Lipšica!
 2. 2. Občania mu túto narcisticko – politickú aktivitu zaplatili sumou 2 390 000, -Sk!

 

Opäť sa ukázala dvojtvárnosť Lipšicovej morálky. Lipšic využíva lacné politické gestá na ovplyvňovanie verejnej mienky vo svoj prospech. Posledný prieskum zverejnený agentúrou MVK  je dôkazom toho, že nemá problém (a má skúsenosť) ovplyvňovať verejnú mienku aj kúpenými volebnými percentami tzv. „agentúr“. Lipšic sa rád oháňa faktami. Ja mu ich zase rád pripomeniem. Ako tie z roku 2005, keď ako minister spravodlivosti prvýkrát rozohral hru s prieskumami verejnej mienky. Vtedy dokonca použil peniaze daňových poplatníkov!

 

Takže s tou Novou morálkou to v prípade Lipšica nebude „až také horúce“, rovnako ako s tými 9,5% NOVY v poslednom prieskume MVK.

Pobavme sa na reakciách Lipšica a jeho strany

07.07.2015

Začiatkom júna tohto roka si položil týždenník PLUS 7 dní otázku či „Budú Matoviča zaujímať Lipšicovi igelitkoví darcovia?“. Bol z toho celkom zaujímavý článok, mnohé veci z toho viac »

Ako sa robí z blogera „zločinec“

03.02.2015

Tento článok bude o pokuse o moju diskreditáciu. Predpokladám však, že sa táto téma môže týkať viacerých „nepohodlných“ blogerov. Berte to, čitatelia, ako výstrahu, pokiaľ sa rozhodnete viac »

Má „Posledný križiak“ morálne právo moralizovať? Časť 1

21.01.2015

V tomto článku popíšem časť podnikateľskej praxe Milana Krajniaka („Posledný križiak“), bývalého popredného člena strany NOVA a "pravej ruky" Daniela Lipšica. Všetky fakty sú pomerne viac »

afganistan, vojaci

V Afganistane padol ďalší český vojak

22.10.2018 23:21

K útoku došlo na základni Šindánd v západoafganskej provincii Herát. Ďalší dvaja vojaci pri ňom utrpeli zranenia.

Macedónsko referendum Grécko spor názov

Poslancom, ktorí hlasovali za zmenu názvu Macedónska, posilnili ochranku

22.10.2018 23:08

Stalo sa tak po tom, ako sa niektorým poslancom a členom ich rodín ktosi vyhrážal smrťou.

hasiči, hazz, požiar, gaderská dolina, veĹká fatra, les

Hasiči budú v Gaderskej doline zasahovať aj v utorok

22.10.2018 22:38

podľa informácií z prezídia, požiar už majú pod kontrolou, ďalej sa nerozširuje.

počítač, informačné technológie, vírus, hacker,

Webstránku konferencie, ktorá sa koná v Saudskej Arábii, napadli hackeri

22.10.2018 21:48

Hackeri na stránku konferencie označovanej aj za akýsi "Davos v púšti" umiestnili v pondelok fotomontáž.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 295285x
Priemerná čítanosť článkov: 7981x

Autor blogu

Kategórie